Vår verksamhet

Vår huvudsakliga verksamhet består i att bedriva träning för barn, ungdomar och vuxna i jujutsu.

Genom våra kontakter vill vi skapa ett nätverk som ger oss möjlighet att skapa nya idéer om hur man kan sprida vår jujutsu.

Därför försöker vi att regelbundet anordna träningsläger. Dessa skall främst vara till för klubbens medlemmar, men inbjudan sker även till andra klubbar och läggs ut på publika forum och kalendarier. Dessutom arrangeras flera olika externa läger inom olika jujutsu-stilar runt om i Sverige, som vi gärna åker på, om tid och ekonomi tillåter.

Övrig verksamhet

I vår verksamhet bedriver vi också träning i traditionell bujutsu såsom iaido och kenjutsu. Dock ännu så länge ganska sporadiskt, huvudsakligen orsakat av brist på träningstider.

Vi erbjuder utbildningsmöjligheter som är relaterade till verksamheten för våra medlemmar, föräldrar och funktionärer.

Vi erbjuder också samkvämsmöjligheter genom olika aktiviteter såsom terminsavslutningar, julfester och träffar utanför klubbens lokaler på olika sätt.

Shudokan vill även ta ett samhälleligt ansvar och verkar därför mot mobbning, användande av droger och andra otillåtna preparat, enligt vår policy och våra etiska regler.