Varför skall barn träna jujutsu

I en kultur som verkar glorifiera våld i allt från musik till tv-spel, tv-program och på idrottsarenor, så kan det ibland verka skrämmande att skicka sina barn till en kampsportsträning. Medan actionfilmer verkar vara fyllda till bredden med våldsamma scener och blodiga skador så kan det verka märkligt att just denna typ av träning är ett sätt att motverka och förebygga våldsamt beteende. Vi ger dig 10 anledningar till varför du borde låta dina barn träna kampsport!

1. Främja självdisciplin                                                                                                                                En av de centrala principerna i alla former av kampsport är ett absolut fokus på självdisciplin. Barn är så vana vid att få omedelbar bekräftelse, så lektioner som innehåller självbehärskning och disciplin är inte alltid lätt att lyckas med. Hos oss påminner vi ständigt våra elever om hur viktigt självbehärskning och disciplin är, och det blir en naturlig del av vår miljö.

2. Främja sociala förmågor                                                                                                                      Barn som inte känner sig bekväma i sociala situationer får det lättare att lära känna nya människor, och skapa nya vänner, när de är i ett rum fyllt med jämnåriga som delar samma intresse, och där ALLA är lika mycket värda. Träningsformen och kraven på samarbete, respekt och tålamod bygger också starkare relationer mellan eleverna och skapar en trevlig sammanhållning.

3. Främja fysisk aktivitet                                                                                                                            Att t.ex. begränsa TV-tid, dator-tid och telefon-tid är en bra idé när det gäller att få barnen ur soffan och uppmuntra dem att vara mer aktiva, till en viss gräns. Fysisk aktivitet är inte bara stimulerande under tiden man utför den, utan tillgodoser även vissa andra sinnen som gör att vila och lugn uppskattas mera. Att träna skapar ett tryggt lugn och gör att barnen lär sig koppla av på ett sunt och hälsosamt sätt.

4. Att lära sig att sätta upp egna mål, och uppnå dem                                                                          De flesta former av kampsporter har ett belöningssystem med färgade bälten som symboliserar hur långt eleven nått på sin resa genom kampsporten - så också vi. När barnen strävar emot varje nytt bälte lär de sig värdet av att sätta och nå sina mål genom målmedveten planering och hängivenhet.

5. Ökad självkänsla och stärkt självförtroende                                                                             Kommer i takt med att barnen inser sin egen förmåga och ser sin egen utveckling, så era barns självkänsla kommer att få ett uppsving med varje nytt steg de tar. För varje bälte höjer man själv kraven i takt med att man utvecklas. Barn som kämpar med sitt dåliga självförtroende brukar bli mer självsäkra allt eftersom tiden går och de vågar tro på sin egen förmåga.

6. Respekt                                                                                                                                                   Alla typer av kampsport kräver att ditt barn visar sina instruktörer, sina kamrater och stilen de tränar respekt. Ett av problemen bland barn i skolan är att det ofta saknas respekt för auktoriteter, vuxna eller andra betydande figurer. När de kommer till sin kampsportsträning kommer barnen snart lära sig att det lönar sig att respektera sin omgivning, och det skapar en trivsam miljö där alla behandlas väl.

7. Icke våldsam ideologi                                                                                                                        Bilden av att kampsport främjar våldsamt beteende kommer från tv och filmer och djupt rotade fördomar. I själva verket är i princip all typ av kampsport defensiva stilar som alltid har som utgångspunkt att förebygga och undvika våld. Tryggheten i att träna försvar och tekniker som skyddar sitt eget liv skapar färdigheter som gör att de flesta lyckas undvika våldsamma konflikter genom sitt lugn och sitt självförtroende.

8. Bättre förmåga att lyssna                                                                                                                     För att bemästra de färdigheter som lärs ut och för att avancera framåt emot nya färger på sitt bälte så kommer barnen snart lära sig att lyssna. Att lyssna noga på varje instruktion är en av de viktigaste delarna på träningen, och man upptäcker snart de positiva effekterna av att "hänga med".

9. Utvecklad samarbetsförmåga                                                                                                          Oavsett om man skall krossa brädor för att få ett nytt bälte eller om man tränar sparring emot en träningskamrat så bygger träningen på att samarbeta med sina kamrater och sin instruktör. Det finns ytterst få saker som barnen gör i sin kampsportsträning som de kan göra på egen hand. Att arbeta tillsammans för att lära sig nya saker och uppnå mål är en viktig del av den personliga utvecklingen.

10. Ett enklare liv                                                                                                                                 Fördelarna med kampsportsträning slutar inte i dojon. Det uppsving i självförtroende, ökad kondition och samarbetsförmåga som träningen ger kommer också att hjälpa barnen att navigera bland de akademiska och sociala aspekterna av skolan. Den kommer att påverka deras beteende hemma och ha ett övervägande gott inflytande på dem under deras personliga utveckling.


Om du fortfarande orolig för att uppmuntra våldsamma tendenser eller lära ditt barn att slåss, då kan det vara bra att besöka oss. Tala med instruktörer, medlemmar och andra föräldrar för att få en uppfattning om hur saker och ting fungerar. Vänta med att bilda dig en uppfattning om de kampsporter som dina barn visat intresse för tills du har gjort lite förberedande arbete.

Det kan även hända att du inser att jujutsu är den perfekta aktiviteten för hela familjen att göra tillsammans!